A kiskorúak a megnövekedett médiaforgatagban, az internet és a közösségi média térnyerésének
következtében a felnőttekhez hasonlóan érzékelik a világ történéseit, azonban fejlődésben lévő kognitív
képességeik miatt, életkoruknak megfelelő mennyiségű és minőségű információ hiányában nem
feltétlen tudják feldolgozni azokat, bizonytalanság és szorongás alakulhat ki bennük. A gyerekhíradó
műsorformátum a fiatalok igényeihez igazodva, gyermekbarát módon járul hozzá a kiskorúak kulturális,
közéleti tájékoztatásához, ezáltal egészséges fejlődéséhez. A BBC Newsround című gyerekhíradó műsora
1972 óta állandó eleme a brit közszolgálati műsorszolgáltatásnak, amivel világszinten a leghosszabb
ideje adásban lévő, kifejezetten gyerekek számára gyártott hírműsornak tekinthető. A formátum többek
között inspirációként szolgált az 1988-tól a német ZDF által gyártott logo! híradásnak. A Newsround és
logo! műsorok elsődleges célja, hogy érdekes és könnyen érthető módon tájékoztassák a gyerekeket a
világ történéseiről, a számukra releváns hírekről, illetve, hogy a komplex összefüggéseket a lehető
legegyszerűbben ismertessék velük. A felnőtteknek szóló hírműsorokhoz képest azonban a gyerekhíradó
szerkesztőinek különös körültekintéssel kell eljárniuk az adások összeállítása során, szem előtt tartva a
korosztályi sajátosságokat.

Hír, szórakoztatás, tabutémák
A szerkesztők – a gyerekek felnőttekétől eltérő információigényének, koncentrációs és feldolgozási
képességének tudatában – kiemelt figyelmet fordítanak az egyes adásokba kerülő hírek jellegére,
sorrendjére és arányára. A műsorba kerülő témaköröket aszerint választják meg, hogy a gyerekeket
közvetlenül érinti-e a probléma vagy annak hatása, az adott téma aktuálisan uralja-e a közbeszédet,
továbbá a gyerekek érdeklődési körébe tartozik-e. Ezen elvek mentén nem igazán találni tabutémákat,
amelyek körültekintő, megfelelő keretezéssel ne kerülhetnének adásba. Viszont nem elhanyagolható,
hogy egy-egy komolyabb hír milyen helyen és mértékben kerül bemutatásra az adott napi epizódban. A
Newsround és logo! szerkesztői nagy hangsúlyt fektetnek a hírszolgáltató és szórakoztató jelleg közti
egyensúlyra: a nagyobb koncentrációt igénylő, komolyabb hírekkel a műsor elején, míg a könnyedebb,
szórakoztató témákkal a végén találkozhatnak a fiatal nézők. A felnőtt híradásokkal ellentétben az egyes
eseményeket a szükséges kontextusba helyezik a műsorkészítők, kiemelve számukra az összefüggéseket,
okokat és következményeket.

Képi világ, történetek egyszerűen, de nem leegyszerűsítve
Az adások tartalmi elemein felül a gyerekhíradások meghatározó stílusjegyei az alkalmazott nyelvezet,
fogalomhasználat és a vizuális megjelenítés. A szerkesztők az egyszerű, tömör mondatokra, gyerekbarát
fogalomhasználatra törekedve, a megmagyarázatlan szakszavakat, szenzációhajhász kifejezéseket
kerülve szólítják meg a fiatalokat. Ahhoz, hogy a komolyabb témák, politikai kérdések is követhetőek és
érdekesek legyenek a célközönség számára, a gyártás során mindig egy-egy fontosabb kérdésen
keresztül igyekeznek megfogni az adott téma lényegét, melynek mentén végigvezetik őket. A hírek
befogadásához nagy mértékben hozzá tudnak járulni az egyszerű hasonlatok, az események mögött
meghúzódó történetek, illetve a gyerekek számára kínált egyértelmű kapcsolódási pontok, például, hogy
adott politikai döntések milyen hatással vannak a személyes életükre. Egy-egy interjú, véleménykifejtés,
személyes történet formájában maguk a gyerekek is rendszeres résztvevői a Newsround és logo!
műsoroknak, mely nagyfokú azonosulási lehetőséget biztosít a nézőknek.
A magyarázatok, szemléltető anyagok közérthetőségét, a gyerekek szórakoztatását és figyelmének
lényegi elemekre történő fókuszálását grafikus elemek és animált figurák segíthetik. A logo! magyarázó
videóiban megjelenő dehumanizált, stilizált figurák például utat engednek a témák tényszerű
ábrázolásának, így akár negatívabb híreket is kifinomultabban tudnak prezentálni a műsorban. Az adásokba a való életből vett képek és felvételek a gyerekekre gyakorolt hatásuk függvényében – a
szakemberekkel való rendszeres konzultáció eredményeképpen –, alapos mérlegelést követően
kerülhetnek be. A szerkesztőség mellőz mindenféle képet, amely rossz asszociációkat szülhet vagy
félelmet kelthet a célcsoportban.
Az angol és a német gyerekhíradó formátumok töretlen népszerűsége és sikere mutatja, hogy nem
csupán médiapozitivista elképzelésről van szó a gyerekek közéleti tájékoztatásának tekintetében. Az
említett szempontok alátámasztják, hogy lehetséges a kiskorúakat számukra érthető, lelkileg nem
megterhelő módon akár bonyolultabbnak tűnő politikai, gazdasági és társadalmi kérdésekben is
informálni.
Az említett műsorok weboldalai:
https://www.bbc.co.uk/newsround
https://www.zdf.de/kinder/logo