FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK


A https://hive-mind.community weboldal szabályzata (a továbbiakban: „Felhasználási feltételek“) meghatározza a weboldal közvetítésével nyújtott szolgáltatások használati feltételeit.
 
I.        Definíciók

1.    A Felhasználási feltételekben az alábbi kifejezések alatt mindig az alábbi meghatározásokat kell érteni.

a.    Szolgáltató – Fundacja TechSoup, Bracka 25, 00-028 Warszawa, Polska (TechSoup Alapítvány, Bracka 25, 00-028 Varsó, Lengyelország), a Varsó főváros kerületi bíróság gazdasági részlegének egyesületekre, egyéb szociális és szakmai szervezetekre, alapítványokra és közegészségügyi intézményekre vonatkozó nyilvántartásába KRS 000032733 számon, NIP 7010177399 adószámmal és REGON 141792374 cégjegyzékszámmal bejegyezve.

b.    Felhasználó – a Weboldalt használó valamennyi természetes személy.

c.     Regisztrált Felhasználó – sikeresen regisztrált Felhasználó, aki a Weboldal által nyújtott szolgáltatások vagy funkciók közül egyet vagy többet használ. A Regisztrált Felhasználó státusza lehet: Bejelentkezett Felhasználó, Esemény Résztvevője, Szerző, Oktató, Koordinátor.

d.    Tartalom – a Weboldalon a Regisztrált Felhasználó által a Szolgáltató által biztosított funkciók segítségével megosztott bármilyen anyag. A tartalomba elsősorban a Regisztrált Felhasználó által közzétett megjegyzések, oktatóanyagok, beszámolók, felvételek, szerzői szövegek tartoznak bele.

e.    Szerződés – a Felhasználó és a Szolgáltató között a Felhasználási feltételekben meghatározott feltételek szerint köttetett elektronikus szolgáltatási szerződés.

f.      Felhasználó adatai – Regisztrált Felhasználó által a Weboldalon a fiókja keretében elhelyezett bármilyen információ és Tartalom.

g.    Weboldal – a https://hive-mind.community/ domain név alatt található weboldal, amelyen Szolgáltató elektronikus úton nyújt szolgáltatásokat és ahol a Regisztrált Felhasználók tartalmat tehetnek közzé.

h.    Események – a Weboldal által szervezett tanfolyamok, oktatások, online események; Szolgáltató minden Esemény mellett feltünteti az adott Esemény szervezőjére vonatkozó információkat.

i.      Partner(ek) – azok a szervezetek, amelyek a Szolgáltatóval való együttműködés keretében Eseményeket szerveznek, továbbá akik az egyes régiók kereteiben a Hive Mind közösség építéséért felelnek, az aktuális Partnerlistát a Felhasználási feltételek 1. sz. melléklete képezi.

 

II.        Általános rendelkezések

1.    A Felhasználási feltételek meghatározza a Szolgáltató általi szolgáltatásnyújtás szabályait és feltételeit, különösen a Weboldal Felhasználók általi használatára vonatkozó feltételeket.

2.    A Weboldal rendeltetése a Hive Mind közösség keretein belül történő kommunikáció, tájékoztatás, kapcsolatépítés, Partnerek által végzett eseményszervezés és a Felhasználók Eseményeken történő részvételének a megszervezése.

3.    A Weboldal rendeltetése:

a.    a Weboldal használata a Weboldalon elhelyezett Tartalmak Felhasználók általi megtekintése céljából;

b.    Felhasználók feliratkozása a Hive Mind és a köré szerveződött közösség hírlevelére;

c.     Regisztrált Felhasználók Eseményekre történő feliratkozása és Eseményeken való részvétele;

d.    a Szolgáltató Partnerei által történő eseményszervezés;

e.    Regisztrált Felhasználók általi felhasználás tudásuk megosztása céljából, ideértve a kapcsolatépítést és helyi Hive Mind közösség építését, különösen más Regisztrált Felhasználókkal való kommunikálás és Regisztrált Felhasználók által történő Tartalom elhelyezés révén, továbbá különösen megjegyzések, oktatóanyagok, beszámolók, felvételek, szerzői szövegek elhelyezése révén.

4.    A szabályzat a következő, elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokra vonatkozik:

a.    hozzáférés a Weboldalhoz, ideértve a Weboldalon elhelyezett Tartalmakat és más információkat, a megtekintési lehetőségüket és a más Regisztrált Felhasználókkal való kommunikáció lehetőségét;

b.    Eseményre történő regisztráció lehetővé tétele Regisztrált Felhasználók számára, illetve részvétel az Eseményeken;

c.     Eseményszervezés lehetővé tétele a Szolgáltató Partnerei számára;

d.    Hive Mind hírlevél küldése.

5.    A Weboldalon elérhető szolgáltatásokat és Tartalmakat igénybe vevő Felhasználó köteles jelen Felhasználási feltételek rendelkezéseit betartani.

6.    A Felhasználók által a Weboldal keretében végzett minden műveletnek meg kell felelnie a Lengyel Köztársaság területén érvényes jogszabályoknak és a jóerkölcsnek. Tilos a Weboldalt a rendeltetésével ellentétes módon, illetve a rendeltetésének és a hatályos jogszabályoknak nem megfelelő módon használni.

7.    Különösen a Felhasználók alábbi műveletei tiltottak:

a.    a Weboldal egy részének vagy egészének vagy a Weboldalon elhelyezett bármilyen tartalom egy részének vagy egészének a másolása (kivéve, ha az adott Tartalom nyílt licence, pl. Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY-4.0)) alapján van egyértelműen közzétéve, továbbá tilos a kereskedelmi célú használatuk;

b.    levélszemét és meg nem rendelt kereskedelmi információ, termékreklám, szolgáltatás reklám szétküldése, valamint kereskedelmi tevékenység, reklámtevékenység vagy promóciós tevékenység végzése a Weboldalon, ideértve az ilyen típusú információk vagy reklámok küldését a Weboldal más Regisztrált Felhasználói részére nekik címzett levelezés vagy megjegyzés formájában;

c.     más személy tartós zaklatása, személyiséggel való visszaélés;

d.    több felhasználói fiók létrehozása egy Felhasználó által a Weboldal működésének a megzavarása céljából;

e.    bármi egyéb olyan művelet, amely instabillá teheti a Weboldal működését, vagy amely káros lehet a Weboldal működésére, ideértve különösen azokat a műveleteket, amelyek hatással lehetnek a Weboldal és a Szolgáltató jó hírnevére;

f.      sértő, mások méltóságát vagy a jóerkölcsöt sértő tartalmak közzététele.

 

III.        Hozzáférés a Weboldalhoz

1.    Szolgáltató a Felhasználási feltételek összes rendelkezésének az elfogadása mellett biztosít hozzáférést a Weboldalhoz és a Szolgáltatások igénybevételéhez. A Weboldal használata a Felhasználási feltételek elfogadását jelenti, amely egyenértékű a szerződéskötéssel. A Szolgáltatások használata a Felhasználási feltételek elfogadása nélkül nem lehetséges.

2.    Szolgáltató díjmentesen teszi közzé a Felhasználási feltételeket Felhasználó részére úgy, hogy a Felhasználási feltételek tartalma elérhető, megjeleníthető és letölthető legyen a Weboldalon történő megjelenítés révén.

3.    A Weboldal folyamatos működése garantált, ugyanakkor Szolgáltató fenntartja a jogot az üzemzavar, karbantartás, frissítés vagy műszaki követelmények miatt szükséges ideiglenes leálláshoz.

IV.        Regisztráció és fiókhasználat

1.    Szolgáltató díjmentesen teszi közzé a Felhasználási feltételeket Regisztrált Felhasználó részére úgy, hogy a Felhasználási feltételek tartalma elérhető, megjeleníthető és rögzíthető legyen, ellenőrizve, hogy Regisztrált Felhasználó megismerte a Felhasználási feltételek tartalmát a regisztráció során.

2.    A regisztráció befejezése után Regisztrált Felhasználó hozzáférést kap a Weboldalon létrehozott profiljához, amely segítségével tartalmat tölthet föl és kapcsolatba léphet más Regisztrált Felhasználókkal – üzenetet küldhet nekik, saját feljegyzést készíthet. Minden Regisztrált Felhasználó szerkesztheti a profilját.

3.    Eseményre való feliratkozáshoz további regisztráció szükséges.

4.    A Regisztrált Felhasználó státuszától függően a következő funkciókat veheti igénybe:

a.       Bejelentkezett Felhasználó – feliratkozhat egy adott Eseményre, majd részt vehet rajta az Esemény Résztvevőjeként.

b.       Esemény Résztvevője – részt vehet Eseményeken, egyes Eseménytípusok (pl. műhelyek vagy projekt módszerű oktatások) esetén megoszthatja saját fájljait, szerzői munkáját, felvételeit, írásos, szóbeli válaszait és videóit saját oktatási csoportjában.

c.       Szerző – megoszthatja a Weboldalon szerzői szövegeit; a Szerző Státusz kizárólag a Partner vagy Szolgáltató által kijelölt személyeket illeti meg.

d.       Oktató – Eseményeket vezethet és az adott Esemény jellegétől függően a lebonyolításával kapcsolatos valamennyi anyagot közzéteheti; az oktatói státusz kizárólag az adott esemény szervezője által kijelölt személyt illetheti meg.

e.       Koordinátor – Eseményeket szervezhet és a lebonyolításukkal kapcsolatos összes anyagot közzéteheti, teljes körűen kezelheti az Eseményeket; kezeli a Weboldalon elhelyezett tartalmakat; a Koordinátor státusz kizárólag a Partner vagy a Szolgáltató által kijelölt személyeket illeti meg.

5.    A regisztráció és a weboldal használata önkéntes és díjmentes. A szolgáltatás-nyújtási szerződés megkötésére a felhasználói fiók regisztrálásakor kerül sor. A szerződés határozatlan időre köttetik.

6.    A Weboldalon minden Felhasználó csak egy fiókot hozhat létre.

7.    Fiók létrehozásakor a Felhasználónak meg kell ismernie a Felhasználási feltételeket és igazolnia kell, hogy megismerkedett a szabályzat tartalmával, továbbá el kell fogadnia a Felhasználási feltételek összes rendelkezését.

8.    A Weboldalon történő regisztrációhoz meg kell adni az e-mail címet, a keresztnevet vagy vezetéknevet vagy becenevet.

9.    Regisztrációhoz a Felhasználónak ki kell töltenie a jelentkezést. A jelentkezés kitöltését és a jelentkezési lapon megadott e-mail címre való beküldését követően üdvözlő e-mail érkezik, Regisztrált Felhasználó pedig hozzáférést kap a fiókhoz.

10. Jelentkezés beküldéséhez és a regisztrációs folyamat befejezéséhez el kell fogadni a Felhasználási feltételeket és az Adatvédelmi szabályzatot.

11. Fiók létrehozását követően a Regisztrált Felhasználó önként kitöltheti további adatait. Az adatok köre a Regisztrált Felhasználó státuszától függ.

V.        Regisztráció Eseményre

1.    A Weboldal keretében szervezett Eseményeken való részvétel önkéntes és díjmentes.

2.    Az Eseményeket a Szolgáltató és / vagy a Szolgáltató Partnerei szervezik.

3.    Adott Eseményre való regisztrációhoz a Regisztrált Felhasználónak ki kell töltenie a jelentkezési lapot. Egyes Események pozitív értékelésű kiválasztási folyamat után lesznek elérhetők, az adott Eseménnyel kapcsolatosan a Weboldalon elhelyezett tájékoztatásnak megfelelően. A kiválasztási űrlap hatálya az Esemény típusától függően eltérő lehet. Ilyen esetben az Eseményre kiválasztott résztvevők minősítve lesznek.

4.    A kötelező jelöléssel ellátott adatok megadására szükség van az Eseményre való regisztrációhoz, illetve értelemszerűen az Eseményre való kiválasztási folyamatban való részvételhez. Az adatok hatályáról a Szolgáltató és az Eseményt szervező Partnere egyeznek meg.

5.    Regisztrációs lap kitöltését követően a Regisztrált Felhasználó e-mail címére a regisztrációt megerősítő e-mail érkezik. Olyan Események esetében, amelyekre kiválasztási folyamaton kell részt venni, Regisztrált Felhasználó e-mailben kap megerősítést a jelentkezés benyújtásáról, majd az elbírálása után tájékoztatást kap arról, hogy részt vehet-e az Eseményen, vagy nem.

6.    Az Eseményen való részvételre jogosult Regisztrált felhasználó a profilján keresztül kap hozzáférést az Eseményhez. A felhasználó profiljában az összes olyan Esemény rögzítve van, amelyre a Regisztrált Felhasználó feliratkozott.

7.    Az adott Eseményen való részvételre jogosult Regisztrált Felhasználó e-mailben kaphat értesítéseket az Eseményre vonatkozóan, Regisztrált Felhasználó elsősorban az Esemény dátumáról kaphat tájékoztatást a megadott e-mail címre, tájékoztatást kaphat arról, ha nem fejezte be az Eseményen való részvételét, köszönetnyilvánítást kaphat az Eseményen való részvételért, illetve felkérést kaphat az Esemény értékelésére szolgáló kérdőív kitöltésére. Az Esemény befejeződése után Regisztrált Felhasználó bizonyítványt is kaphat az Eseményen való részvételről.

VI.        Hírlevél

1.    A hírlevél szolgáltatás díjmentes. A hírlevél szolgáltatási szerződés a hírlevélre való feliratkozás pillanatában köttetik meg. A szerződés határozatlan időre köttetik.

2.    A hírlevél iránt érdeklődő Felhasználó az itt elérhető űrlap kitöltésével tud feliratkozni a hírlevélre: https://hive-mind.community/#newsletter. Az e-mail cím megadása kötelező. A „Feliratkozás“ gomb megnyomásával a Felhasználó által megadott e-mail címre a feliratkozást megerősítő link érkezik. Az említett linkre kattintva az e-mail cím hozzá lesz adva a hírlevél címlistájához, így a Felhasználó feliratkozott a hírlevélre.

 

VII.        Partnerek által történő eseményszervezés

1.    Az egyes Események szervezési szabályait a Szolgáltató és a Partner között kötött külön rendelkezések és szerződések határozzák meg.

 

VIII.        Személyes adatok védelme

1.    A személyes adatok kezelésére és védelmére, továbbá a cookie fájlokra vonatkozó részletes szabályok az Adatvédelmi szabályzatban találhatók itt: https://hive-mind.community/privacy_policy.

 

IX.        Elektronikus szolgáltatási szerződés felbontása

1.    Regisztrált Felhasználó a fiókja törlésével bármikor felbonthatja a szolgáltatási szerződést. Regisztrált Felhasználó a fiókot úgy tudja törölni, ha e-mailt küld a fiók törlésére irányuló kéréssel a contact@hive-mind.community címre.

2.    A hírlevelet a Felhasználó bármikor lemondhatja. A hírlevélről való leiratkozáshoz a hírlevél szolgáltatás keretében küldött e-mail láblécében elhelyezett linkre kell kattintani.

3.    Regisztrált Felhasználó bármikor lemondhat az Eseményen való részvételről. Leiratkozáshoz küldjön e-mailt, amelyben lemond a részvételről, a contact@hive-mind.community e-mail címre!

4.    Szolgáltató fenntartja a jogot a Felhasználási feltételek rendelkezéseit megsértő Regisztrált Felhasználó fiókjának a zárolására.

5.    Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy megtiltsa a Felhasználási feltételek rendelkezéseit megsértő Regisztrált Felhasználó Eseményeken való részvételét.

 

X.        A Weboldal használati köre

1.    A Weboldal kizárólag a Felhasználási feltételekben meghatározott célokból és rendeltetéssel használható a hatályos jogszabályok szerint. Felhasználónak tilos a Szolgáltató teleinformatikai rendszerébe és rendszerén keresztül jogellenes tartalmat küldenie, továbbá:

a.    a Szolgáltató teleinformatikai rendszereinek a működésében bekövetkező leállást vagy a rendszerek túlterhelését vagy más, az elektronikus úton történő szolgáltatásnyújtásban közvetlenül vagy közvetetten résztvevő szervezetek teleinformatikai rendszereinek a működésében bekövetkező leállást vagy a rendszerek túlterhelését okozni;

b.    harmadik fél javát, általánosan elfogadott társadalmi normákat vagy a hatályos jogszabályokkal meg nem egyező műveleteket végeznie.

 

XI.        Szerzői jogok

1.    Regisztrált Felhasználó kijelenti, hogy teljes mértékben megilletik őt a Weboldalon közzétett tartalmakhoz és az azokhoz kapcsolódóan Tartalomként publikált írásokhoz kapcsolódó jogok, továbbá teljes mértékben jogosult a fent nevezett tartalmakat a Szolgáltató részére átengedni. Regisztrált Felhasználó kijelenti, hogy amennyiben a Weboldalon bárkinek az arcát ábrázoló fotót használ, azt kizárólag az adott személy engedélye alapján teszi az arckép sokszorosítása érdekében - azt az arcképet illetően, amelynek jogosult a közzétételére. Szolgáltató nem felelős harmadik fél szerzői jogainak a megsértéséért, amennyiben a jogsértést a jelen pontban szereplő Regisztrált felhasználó teszi.

2.    Regisztrált Felhasználó díjmentesen és nem kizárólagosan megengedi a Szolgáltatónak, hogy használja a Weboldalon elhelyezett Tartalmat a Tartalom rögzítése, sokszorosítása és interneten történő közzététele révén, továbbá oly módon, hogy bárki hozzáférhessen az általa választott helyen és időben, különösen a Weboldal különböző helyein. Az engedélyt a Regisztrált Felhasználó határozatlan időre adja.

3.    A Szerző vagy Oktató státusszal rendelkező Regisztrált Felhasználók által közzétett tartalom Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY-4.0).<1 licence alapján bocsátható rendelkezésre. A Tartalom ily módon történő közzététele a Partner vagy Szolgáltató és a Regisztrált Felhasználó közötti külön megállapodásoktól függ. A fent megadott licencek alatt közzétett tartalmak megfelelően lesznek jelölve.

4.    A Felhasználó a Weboldalon kizárólag a hatályos jogszabályok és az adott személyek személyes javainak a tiszteletben tartásával helyezheti el más személyek arcképét a weboldalon. Tilos az arcképet a megfelelő engedélyek beszerzése nélkül közzétenni.

5.    Tilos a Weboldalon olyan tartalmat elhelyezni (fotót és filmet is), amely harmadik fél jogait sérti, különös tekintettel a szerzői vagyoni jogokra.

 

XII.        Műszaki követelmények, a Szolgáltatásokkal kapcsolatos veszélyek

1.    A Weboldal használatához Felhasználónak minimum az alábbi műszaki követelményeknek meg kell felelnie:

a.    rendelkeznie kell számítógéppel vagy weboldalak megtekintésére alkalmas mobil eszközzel;

b.    rendelkeznie kell internet hozzáféréssel;

c.     rendelkeznie kell hozzáféréssel weboldalak megtekintésére megfelelően bekonfigurált internet böngészővel;

d.    rendelkeznie kell modern internet böngészővel, amely támogatja a legújabb HTML 5 és CSS 3 technológiákat;

e.    továbbá fiók létrehozásához és hírlevélre való feliratkozáshoz Felhasználónak rendelkeznie kell e-mail címmel.

2.    Egyes Eseményeken való részvételhez az Esemény funkcióinak az igénybevételéhez az Esemény ideje alatt megfelelően működő fülhallgatóra, hangszóróra, kamerára vagy mikrofonra van szükség. Felhasználó tájékoztatást kap a fent megnevezett műszaki követelményekről.

3.    Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben nem teljesülnek a fent meghatározott műszaki követelmények, előfordulhat, hogy Felhasználó készülékén a Weboldal nem működik megfelelően vagy nem működik.

4.    A szolgáltatások Felhasználási feltételek alapján történő igénybevétele nem jelent Felhasználó számára különösebb kockázatot elektronikus úton nyújtott szolgáltatások igénybevétele tekintetében a nyilvános távközlési hálózat használatával járó kockázatokon felül.

 

XIII.        A Szolgáltató felelőssége

1.      Szolgáltató nem vállal felelősséget különösen a következőkért:

a.    Felhasználó által a szolgáltatások Felhasználási feltételekkel vagy a hatályos jogszabályokkal ellentétes módon történő igénybevétele által harmadik fél részére okozott kár;

b.    Felhasználó által a regisztrációs űrlapon megadott valótlan adatokból eredően harmadik felet ért bárminemű kár;

c.     a Weboldal használatának az elmaradásából, amennyiben Felhasználó nem teljesíti a Felhasználási feltételekben meghatározott műszaki követelményeket, illetve vis maior esetén;

d.    Regisztrált Felhasználók által közzétett Tartalmak hitelességéért, pontosságáért és szakmai pontosságáért;

e.    a Partnerek által szervezett Események minőségéért, pontosságáért és szakmaiságáért.

 

XIV.        Reklamáció benyújtása

1.    Felhasználónak joga van reklamációt benyújtani a Weboldalhoz és más Szolgáltatásokhoz való hozzáféréssel kapcsolatban. Reklamáció elsősorban a Szolgáltatásokhoz való hozzáférés hiánya vagy nem megfelelő hozzáférés címén nyújtható be.

2.    Felhasználó a Weboldal használatával kapcsolatos minden hibát a contact@hive-mind.community e-mail címen tud bejelenteni.

3.    Szolgáltató műszaki lehetőségeinek megfelelően mindent megtesz a hiba elhárításáért a Weboldal külső szolgáltatója által meghatározott határidőn belül.

 

XV.        Záró rendelkezések

1.    Szolgáltatónak joga van a Felhasználási feltételek rendelkezéseit bármikor módosítani, különösen amennyiben az alábbi lényeges okok valamelyike felmerül:

a.    a Felhasználási feltételeket a jogszabályokhoz kell igazítani;

b.    változik a Weboldal keretében nyújtott szolgáltatások köre;

c.     változnak a Felhasználási feltételekben meghatározott szolgáltatások igénybevételének a műszaki feltételei.

2.    A Felhasználási feltételek módosításról Szolgáltató e-mailben értesíti Regisztrált Felhasználót és a hírlevélre feliratkozott Felhasználót a fiókhoz tartozó e-mail címre küldött értesítésben, 14 nappal a változások hatályba lépése előtt. A módosítások és a módosítások elvégzése egységes szövegként is felkerül a Weboldalra.


Weboldal felhasználási feltételeinek 1. sz. melléklete

Partnerlista:

1. Corporación Makaia Asesoría Internacional (MAKAIA), Cra 43A #34 -155, Suite 701 Medellín, Colombia, https://makaia.org/
2. Fondacija Za Internet I Opstestvo Metamorfosis, st. “Apostol Guslarot” 40, Skopje, Republic of North Macedonia, https://metamorphosis.org.mk/
3. Funky Citizens, Bd. Pache Protopopescu 9, 2nd District, Bucharest, 021401, Romania, https://funky.ong/ 
4. GURT Resource Center, 28 Esplanadna St., Kyiv 01001, Ukraine, https://www.gurt.org.ua/
5. Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány (NIOK Foundation), Maros utca 23., Mfsz. 1., 1122 Budapest, Hungary, https://www.niok.hu/
6. Phambano Technology Development Centre, Quintiles Office Park, 1011 Pretorius Street, Lyttelton Manor, Pretoria, 0157 South Africa, https://www.phambano.org.za/
7. West Africa Civil Society Institute (WACSI), 9 Bamboo Street, East Legon, Accra, Ghana, https://wacsi.org/
8. TechSoup Brasil, SCRN 706/707 Bloco C Entrada 10 Sala 202 Edifício Atalaia, 70740-703,  Asa Norte, Brasilia