Az Alba Natura Civil Alapítvány – a Velencei-tó természeti és kulturális értékei megőrzéséért egy magyarországi nonprofit szervezet, amely a Velencei-tavi térségben a környezetvédelem és a fenntarthatóság területén tevékenykedik. Az alapítvány fő célja a természeti környezet védelme, a fenntartható fejlődés elősegítése és a környezeti oktatás terjesztése. Számos projektet és kezdeményezést támogat, hogy hozzájáruljon a környezeti problémák megoldásához és a közösségek környezettudatosságának növeléséhez, továbbá alapító tagja a Nagy Tavak és Vizes Élőhelyek Szövetségének.

Az "Álompartom - Velencei-tó, több van benne, mint gondolnád" projekttel az Egyesület a Velencei-tó környékének fejlesztését és élhetőbbé tételét tűzte ki célul. A Velencei-tó körüli települések közvetlen vízparti területeinek és ahhoz kapcsolódó szakaszok családbarát kialakítását, mely magába foglalta a szabadidős és rekreációs lehetőségek fejlesztését, a környék élhetőbbé tétele érdekében.

A Velencei-tó és környéke hosszú ideje vonzó turisztikai célpont, de több területen is fennállnak fejlesztési igények. A helyi lakosság olyan problémákkal szembesül, mint például a partokhoz való korlátozott hozzáférés, a rekreációs lehetőségek hiánya, a turizmus által okozott terhelés a természeti környezetre. Ezenkívül a projekt a fenntarthatóságot is szem előtt tartotta, mivel a környék gazdaságának és a természeti környezetnek egyensúlyban kell lennie.

A helyi lakosok például egész évben szeretnék használni a partszakaszokat, télen-nyáron szabadon hozzá szeretnének férni a vízfelületekhez, mely a lépcsők kivételét és a strandok bezárását követően ellehetetlenül. De más igények fogalmazódnak meg például a horgászok vagy a kutyatulajdonosok részéről, valamint figyelmen kívül hagyhatatlan a mozgásukban korlátozottak, illetve a nagycsaládosok érdekei is. A tó turisztikai desztináció, mely a helyi vállalkozások részére közvetlenül, a helyi lakosok számára is közvetve bevételt jelent az ide látogató nagy számú turista, fesztiválozó, kerékpáros-, vagy vízi sportot űző látogató által. Ezeket az igényeket fenntarthatóság és a békés együttélés biztosítása érdekében meg kell fogalmazni, fel kell mérni, összhangba kell hozni.

Vezérgondolatunk az volt, hogy egy kérdőíves felmérés eredményeképpen létrejöjjön egy olyan alapdokumentum, amely magába foglalja a lakosság által megfogalmazott igényeket. Ez egyrészről a helyi civil szervezetek által képviselve megfelelő kiindulási alapként szolgálhat a helyi önkormányzatokkal való együtt gondolkodásban, másrészről – amennyiben már van előzetes önkormányzati szándék vagy forrás fejlesztésekre, – akkor azok ne egy elképzelt hasznosság, hanem valós lakossági igény szerint kerüljenek megvalósításra.

Az Alba Natura alapítvány évek óta munkálkodik a környék természeti és kulturális értékeinek védelméért, így rendelkeztünk a szükséges tapasztalattal és kapcsolatokkal a projekt megvalósításához. Készítettünk már hasonló igényfelmérést a helyi sportparkkal kapcsolatban, melyet követően az azonosított problémacsoportokat megoldási javaslatokkal kiegészítve továbbítottunk a helyi önkormányzat felé.

Az Álompartom projekt három fő fázisból állt:

 • Az első fázisban az érintett civil szervezeteket azonosítottuk, majd meghívtuk őket a közös munkára.

 • A második fázisban egy véleménykutatás keretében a lakosok és civil szervezetek segítségével közösen felmértük a települések gondjait és szükségleteit. A kutatás promotálása érdekében könnyed hangvételű közösségi eseményeket szerveztünk, ahol lehetőség adódott a kérdőív kitöltésére is.

 • A harmadik fázisban, az értékelő és lezáró workshop során, konkrét ötleteket és megoldásokat dolgoztunk ki a legégetőbb problémára az együttműködő civil szervezetek szakmai segítségével; valamint ezen kutatás adataival elláttuk a helyi önkormányzatot és résztvevő civil szervezeteket.

 • A program során olyan tapasztalatokat szereztünk, amelyek alapvetően átstrukturálták az akció néhány összetevőjét. Az egyik legkiemelkedőbb tapasztalatunk az volt, hogy a sikermeghatározás rugalmasabb kezelése rendkívül fontos, különösen, mivel a program során alacsonyabb részvételiség jelentkezett. Az eredeti tervek szerint az Álompartom célja az volt, hogy számos civil szervezetet vonzzon be a különböző eseményekbe és tevékenységekbe, ezen civil szervezetek pedig képviseljék a lakosokat, a településeik igényeit.

Azonban a program kezdetével kiderült, hogy az érdeklődés alacsonyabb, a civil szervezetek elfoglaltak, vagy inaktívak, összességében kevésbé vannak jelen, mint amit előzetesen felmértünk. Ez olyan problémát jelentett, amellyel azonnal szembe kellett néznünk és reagálni egy szélesebb körű társadalmi kérdőívvel, hogy a kutatásunk valós adatokkal tudjon dolgozni.

A helyben ható akció célja volt továbbá az érintett települések helyi lakosságának, a nyaralótulajdonosok, turisták és különböző szabadidős csoportoknak a bevonása az ötletgyűjtésbe és a tervezési folyamatba. Ennek hatékony megvalósításához az első perctől meghívott szakértőként számítottunk a Dialóg Egyesület részvételére. Képviselőjük a harmadik találkozón tartott bemutatót a résztvevők számára, ahol a közösségi költségvetés, közösségi tervezés megismertetését követően, a már működő gyakorlati tapasztalatok megosztásán túl, konkrét ötletek kidolgozásában is részt vehettek a megjelentek egy workshop formájában.

Az eszközök és együttműködők kiválasztásában alapvetően azok a tényezők játszottak szerepet, amelyek a projekt sikerességét támogathatták: könnyű, digitális és offline szerveződés, digitális válaszadás, vonzó workshopok és programok.

Az alapítvány már évek óta tevékenykedik a Velencei-tó környékén, és széleskörű kapcsolatrendszerrel rendelkezik a helyi civil szervezetekkel és a környékbeli lakosokkal. Ennek révén hatékonyan tudunk kommunikálni a projekt céljaival és megnyerni a helyi közösséget a közös munkához.

A civil szervezetek bevonása a projektbe alapvető feltétel volt, mivel ők azok, akik a legjobban ismerték a környék problémáit és igényeit. Az ő részvételük garantálta, hogy a tervezett fejlesztések valóban a helyi lakosok, szabadidős csoportok és a turisták igényeit szolgálják.

A projekt során alkalmazott módszerek, mint a közös workshopok és a lakossági kérdőív, lehetővé tették a helyi lakosok és civil szervezetek aktív részvételét a tervezési folyamatban. Ez a részvétel hozzájárult a projekt tervezésének transzparenciájához és elfogadottságához, valamint segítette a legfontosabb problémák és igények azonosítását.

A projekt során felmerülő problémák és tanulságok

A projekt során számos probléma és kihívás merült fel:

 • erőforrások hiánya,

 • időzavarok,

 • kommunikációs nehézségek szervezői oldalról,

 • érintettek érdektelensége,

 • a nyári szezonban kevesen tartózkodtak itthon, mely befolyásolta a személyes jelenléttel megtartásra kerülő események eredményességét,

 • helyi vállalkozói réteg bizalmatlansága, „óvatossága”


A nyári időszakban a tervezett lépéseinknek alacsonyabb volt az aktív elérése. A részvételi arány a workshopokon nagyjából 50%-a volt a tervezettnek; a könnyed hangulatú közösségi programunkra nagyon alacsony érdeklődő számot realizáltunk annak ellenére, hogy Facebook hirdetéseinek elérése több tízezres nagyságrendű volt.

Tapasztalatok, melyek felülírták az akciót

Az akció folyamata jelentős változásokat hozott szervezetünk életében belső működési, szerepköri és infrastruktúra fejlesztési szempontból is. A korábbi 3 aktív szervezeti taghoz egy új, civil önkéntes csatlakozott, aki kiváló ismeretekkel rendelkezett a helyi programszervezés terén, emellett pedig több civil szervezet alapítója és tisztségviselője volt. Ez a változás számos pozitív hatással járt a szervezet működésére és készségeire. Ugyanakkor a szervezet belső szerepköri leosztása is változott, ami belső újratervezési folyamatokat indított

Az új csapattag hozzáadott értéket jelentett a projekthez a következő módon:

 • Nyelvezet optimalizálása: Az új tag képes volt optimalizálni a projekt nyelvezetét, ami javította a kommunikációt és segített érthetőbbé tenni a projekt céljait és üzenetét a közösség felé.

 • Új közösségi helyszínek felkutatása: A vállalkozó szemléletű önkéntes aktívan keresett új helyszíneket a programhoz, ami bővítette az események és tevékenységek lehetőségeit, így vonzóbbá téve a közösség számára a programot.

 • A projekt sikerességének elősegítése: Az új önkéntes tevékenységei és szakértelme növelte a projekt sikerességét. Az új ötletek és kapcsolatok új lehetőségeket hoztak a projekt számára, és segítették a közösség részvételét is növelni.

Ezen kívül az akció folyamata új készségek fejlesztésére ösztönözte a meglévő szervezeti tagokat, például a projektmenedzsment, a közösségi kommunikáció és az eseményszervezés terén.

A projekt folyamán egyértelművé vált, hogy a saját központ kialakítása elengedhetetlen lépés a civil szervezetünk további fejlődése szempontjából. A projekt során szerzett tapasztalatok arra ösztönöztek minket, hogy gondoskodjunk egy saját központ létrehozásáról, amely lehetővé teszi a rendszeres foglalkozások és események megrendezését. Ennek számos előnye van:

 • Állandó helyszín: A saját központ biztosítja, hogy mindig legyen egy állandó helyszínünk a tevékenységeinkhez, ezáltal megalapozva azok stabilitását és hosszú távú fennmaradását.

 • Közösségépítés: A központ lehetőséget ad arra, hogy valódi közösséget hozzunk létre. A tagok számára ez egy olyan hely lesz, ahol találkozhatnak, megoszthatják tapasztalataikat és erősíthetik a közösségi kötelékeiket.

 • Hatékonyabb működés: A központ a működés hatékonyságát is javítja, mivel minden szükséges felszerelés és erőforrás egy helyen található, így időt és energiát takaríthatunk meg.

 • Nyilvános jelenlét: Egy saját központ növeli a szervezetünk nyilvánosságát a közösségben, és lehetőséget nyújt a szervezet profiljának növelésére és az új tagok toborzására.

A projekt során tapasztalt sikerek és az új önkéntes tag hozzájárulása azt mutatták, hogy egy saját központ kialakítása stratégiai lépés a szervezetünk számára. Az ehhez szükséges erőforrások és tervezés most prioritássá váltak számunkra, és hosszú távú fejlesztési terveink közé tartoznak.

Tanulságok és tanácsok

A tapasztalataink alapján a hasonló helyi közösségi programokat tervező civil szervezeteknek ezeket adnánk útravalóul:

 • Rugalmasság: Előfordulhatnak váratlan kihívások, mint az alacsony részvételiség. Legyünk készen arra, hogy rugalmasan kezeljük a siker meghatározását és a terveinket.

 • Kommunikáció: Fontos, hogy tartsunk szoros kapcsolatot a közösséggel és rendszeresen kérjünk visszajelzést. Ez segít megérteni az emberek igényeit és aggodalmait.

 • Kreatív megközelítések: Legyünk nyitottak az új és kreatív megközelítésekre, hogy vonzóbbá tegyük a programot a közösség számára.

 • Folyamatos tanulás: Ne féljünk a hibáktól vagy a változásoktól. A folyamatos tanulás és fejlődés segít a program hatékonyságának növelésében.

Alba Natura Civil Alapítvány online elérhetőségei:
https://albanaturaalapitvany.hu/alompartom/

https://www.facebook.com/albanaturaalapitvany