A Tandem küldetése és csapata

A Tandem Színház Egyesület 2019-ben jött létre. Fő tevékenységei közé tartozik a társadalmi párbeszéd és szolidaritás erősítése kulturális és közösségi események szervezése által, illetve társadalmi problémák művészeti eszközökkel történő megfogalmazása színházi alkotó folyamatokon és előadásokon keresztül. Céljának tekinti a kisebbségi vagy hátrányos helyzetű társadalmi csoportok problémáira való reflektálást és az érzékenyítést, az előítéletek csökkentését, lehetőség szerint az érintett csoportok és a velük foglalkozó egyéb civil szervezetek bevonását művészi tevékenységébe.

A csapat jelenleg 5 taggal működik, akik közül az akcióban nagy százalékban három személy vett részt (két színész és egy szervező). Kreatív szakemberünk és a szerződéseket intéző, illetve a könyvelési anyagot gyűjtő kolléga csak egy-egy ponton kapcsolódott a folyamathoz.

Az akciópályázat: célcsoport és szükségleteik

Akciópályázatunk célcsoportja egyrészt a Baranya megyei települések iskoláinak hátrányos helyzetű diákjai, akik nélkülözik a színházi élményeket. A kulturális élményekhez való gyermekkori hozzáférés jelentős hatással van a személyiségfejlődésre és szellemi fejlődésre egyaránt.

Másik hátrányuk, hogy a hazai oktatási rendszerben nincs módjuk elsajátítani a vitakészséget, a párbeszédkultúrát, nem tanulnak meg érvelni és hatékonyan képviselni önmagukat, miközben a gyerekek hétköznapjaiban is egyre jellemzőbb virtuális terekben nincs fókuszban az együttérző kommunikáció és nagyobb a sérülés veszélye.

Ezekre a szellemi és lelki szükségletekre reagálva érkeznek meg egy-egy iskolába a Tandem művészei, akik maguk is gyakorló szülők. Értik, érzik a gyerekek rezdüléseit függetlenül életkortól, nemtől, nemzeti hovatartozástól és egzisztenciális helyzettől. A színházi eszközök, az alkotó tevékenység, valamint a színészek személyes kisugárzása adott esetben terápiás tulajdonságokkal is bírnak, amely közvetetten hozzájárul a szegregáció felszámolásához, a hátrányos helyzet mérsékléséhez pedagógiai, pszichológiai és szociológiai szempontból is.

Az akciónk másik célcsoportja pedig a hátrányos helyzetű gyerekekkel dolgozó pedagógusok, akiknek túlterheltsége és kapacitáshiánya már egyértelmű volt számunkra az eddigi tapasztalataink alapján. Szerettük volna elérni, hogy érezzék: velünk együttműködve mi segíteni tudjuk munkájukat és missziójukat. E pedagógusok ugyanis rettentően leterheltek a nehéz körülmények között élő gyermekek felzárkóztatásában, egyszerre kell fejleszteni kommunikációjukat, jegyeiket és motivációjukat a tanulásra, vonzóvá tenni a számukra sokkal nehezebben elérhető szellemi munkát a jövőjük érdekében. Akciónkkal egy újabb lépést tettünk azért, hogy kapcsolatunk e pedagógusokkal minél rendszeresebbé váljon.

Az akció tartalma - válaszunk a hiányra

A Tandem Színház repertorájából kétféle előadást terveztünk ajándékozni a diákoknak. A leprikónok átka c. előadásunk egy vitakultúrát és érvelési technikát és kreativitást fejlesztő mese, melyet maguk a diákok írhatnak az előadás egy-egy pontján, míg a Kóbor Szálló c. előadás egy hajléktalan ember befogadásáról szól, melyben az együttérzés és a sokszínűség játékosan tapasztalható meg.

Az előadások eljuttatása és az érintettek bevonása miatt a Helyben ható akciópályázat keretében kettős akciót valósítottunk meg: meghirdettünk egy rajzpályázatot négy Baranya megyei település oktatási intézményében, melynek anyagából kiállítást rendeztünk, valamint ezzel párhuzamosan online adománygyűjtő kampányt folytattunk azért, hogy a rajzpályázaton részt vett alkotók/alkotócsoportoknak ajándékba adhassunk egy-egy újabb Tandem-előadást.

Az együttműködés lépései

A folyamat a rajzpályázat meghirdetésével és az intézmények bevonásával kezdődött. A rajzpályázat mellet a következő érveink szóltak:

  • rajzórájuk amúgy is van a gyerekeknek, így nem szükséges extra erőfeszítés az iskolák részéről a gyermekek motivációját elérni

  • a rajzolás kreatív műfaj, így közös színházi alkotófolyamatunkba való bevonásuknak jó előkészítője ez a tevékenység

  • kézzelfogható eredménye van: egy kiállításon is terveztük megmutatni az elkészült munkákat, sikerélményt adni számukra ezzel

A rajzpályázat meghívásos alapú volt: 9 olyan intézményhez (tanodák, iskolák) fordultunk, amelyekkel tovább fejleszthettük már meglévő kapcsolatainkat. A korábbi évekből származó tapasztalat az volt, hogy a pedagógusok általában lehetőséget látnak a találkozásban. Az azonban eddig is nyilvánvaló volt, hogy pedagógusonként eltérő, hogy mennyi időt tud szánni a találkozások előkészítésére, és az utólagos munkára, amely az élmények közös feldolgozását jelenti. Arra számítottunk, hogy a téli időszakban meglátogatott 9 intézményből legalább 7-8 partner lesz az együttműködés folytatására, azonban a megkeresett intézményvezetőségek közül nem mindegyiktől érkezett válasz – többszöri megkeresésre sem. A pályázat felépítése során persze kalkuláltunk némi kockázattal, és tudtuk is, hogy az ügy szempontjából hátráltató tényező lehet egyfajta közöny, apátia vagy a pedagógusok túlterheltségéből és a kapacitáshiányából következő kommunikációs hiányosság, mégis nehéz volt megélni ezt a valóságban.

Ezek miatt végül a tervezetthez kicsit később és kevesebb intézménnyel, de előállt a végleges partneri lista: 2023. március végére négy intézmény vállalta az együttműködéssel járó effektív és kapcsolattartási munkát.

A pályázatra készülő rajzok alkotásának heteiben a Tandem képviselői (színész, szervező, önkéntes) személyesen is megjelentek a helyszíneken, hogy beszélgessenek a gyerekekkel, begyűjtsék az emlékeket az előző Tandem-előadásról, és hogy egyszerű motivációs ajándékokat adjanak a gyerekeknek (Tandem-matrica, alkotó eszközök, édesség).

Az iskolák részéről az alkotások begyűjtése, a határidők tartása néhol döcögősen alakult. Ez egy tanulság volt számunkra: nem mindenhol elég a részletes e-mail, vagy akár egy hosszabb telefonbeszélgetés – adott esetben akár hetente is érdemes rákérdezni, hol tart a folyamat – természetesen diplomatikus módon, hiszen a pedagógusok (mint ahogy már említettük) túlterheltek, és így is plusz munkát vállaltak az együttműködéssel.

Közben elindíthattuk online adománygyűjtő kampányunkat is, mely a rajzokból és a gyerekek régebbi Tandem élményeiről szóló hanganyagából készült videóval startolt el. Amikor már a rajzok mind a négy intézménytől megérkeztek, következett a kiállítási anyag válogatása és rendezése. 4 intézményből összesen 50 gyermek 150 alkotása érkezett be a pályázatra.

A kiállítási helyszín esetén szerencsénk volt: az eredetileg tervezett helyszín technikai okok miatt bezárt, ezért más utat kellett választani, amellyel végső soron jól jártunk, mert egy családiasabb, impozáns, sokak által látogatott térben – a Pécsi Tudásközpont földszintjén – jelentek meg a művek, vagyis itt sokkal többen tekinthették meg a műveket. A kiállítás bő egy hónapig volt látogatható. A Tudásközpont tehát egy naponta sok száz ember által látogatott intézmény – ez a körülmény nagyon is szolgálta ügyünket. Mivel két intézméynből nem tudtak személyesen jelen lenni, ezért az ő jutalomkönyveiket, emléklapjaikat és ajándékaikat személyesen vittük el (színészek, szervező) májusban a településekre.

A párhuzamosan zajló online adománygyűjtő kampányunkra azonban nem tudtunk elég időt és energiát szánni – ennek több oka is volt (túlterheltség, újratervezés hiánya, személyes jellegű problémák), így különböző csatornákon, a vágyott 592.000 Ft helyett (mely négy A Kóbor Szálló című előadás árát jelenti) eddig 218.000 Ft gyűlt össze. A kampányt a tanév végéig meghosszabbítottuk. Az eddigi adományokból így egyelőre 1 ajándék előadást tudunk megvalósítani 1 iskolában, de az új tanévben tervezzük újraindítani a gyűjtést, hogy a másik három helyre is elutazhasson a mese. Az 1 db ajándék előadást abba az iskolába fogjuk elvinni, mely a partneriskolák közül a leghátrányosabb, a gyerekek itt juthatnak legritkábban hasonló élményekhez, és itt a polgármester részéről is támogatást kapott a folyamat – tehát egyértelmű, hogy igény van a további közös kapcsolatépítésre.

Értékelés

A folyamat az akció zárása után rögtön stábgyűlésen került értékelésre.

A pályázati anyag megvalósítása hozzájárult, hogy végiggondoljuk a szervezeten belüli munkamegosztást, megpróbáljuk precízebben meghatározni szerepköreinket. Ennek oka részben az volt, hogy bizonyos tevékenységeket első ízben végzett a szervezet – hiszen eddig csak az előadások játszása volt a jellemző –, másrészt, hogy ezek kapcsán olyan kommunikációs helyzetekben találtuk magunkat, amelyek erőteljesen mutatták, hogy a tagok közötti feladatfelosztás nem teljesen egyértelmű.

Nagy segítségünkre volt ebben a pályázat által biztosított mentor jelenléte, aki képes volt konstruktívan rámutatni azokra a pontokra, melyekkel itt és most kell foglalkoznunk a szervezet és mindannyiunk érdekében. Meglévő értékeink listázása és tudatosítása, erőforrásaink csoportosítása és újratervezés a feladataink.

Mind a négy intézménnyel határozottan erősödött a kapcsolat: jól ismernek minket, és mi is tudjuk, kik azok, akikhez ötleteinkkel fordulhatunk. Az is érezhető a pedagógusok és intézményvezetők kommunikációjából, hogy hagyatkoznak ránk: szívesen veszik ötleteinket, és bizalmukba fogadtak.

Összesen 50 gyermek 150 rajzot készített a pályázatra, valamint tucatnyi írásbeli és szóbeli visszajelzést éis kaptunk tőlük. Mivel a rajzpályázaton való részvétel nem volt kötelező, ezért ezeket az arányokat a megkeresett csoportok létszámához képest kifejezetten jónak értékeljük.

A Leprikónok-előadás dramaturgiai alapja a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány tagjai által fejlesztett vitajáték. Ez beleszövődik a Varró Dániel-féle történetbe – így a gyerekek az előadás során nemcsak útirányt választhatnak, hanem bizonyos kiemelt dramaturgiai pontokon érvelniük is kell azzal kapcsolatban, miért úgy döntenek, ahogy. A tapasztalatok azt mutatták, hogy a gyerekek, miután felveszik a fonalat, nagyon élvezik ezt a fajta módszertant.

Célunk volt, hogy a gyerekek és pedagógusaik megtapasztalják a rendszeres kulturális és szemléletformáló események előnyeit:

  • önfeledt közösségi együttlét a megszokott közösséggel egy szokatlan helyzetben

  • az aktivitás és a kezdeményező készség növekedése a diákokban az új helyzetekben

  • új ingerek és alternatív művelődési lehetőség: a színészek házhoz mennek, és a gyerekek véleményére kifejezetten kíváncsiak

  • készségfejlesztés: a játékos előadások által a gyakorlatban is kipróbálhatják az érvelést és a konszenzuskeresést

Ebben a visszajelzések alapján egyértelmű sikert értünk el és várják a folytatást.

Nehézségek között említenénk, hogy az akció megvalósításának időszaka részben időbeli fedésben volt az Élő Adás-projekttel, mely kifejezetten egy adománygyűjtési lehetőség volt számunkra. Az Élő Adás lényege, hogy egy este során három civil szervezet mutatkozhat be cégek és egyéb szponzorok előtt tevékenységével. Örömteli volt, hogy ezen az estén többszázezer Forint adományt sikerült összegyűjtenünk. Ugyanakkor természetesen humán erőforrásainkat is igénybe vette, az erre való felkészülésünk és az akciópályázatunk folyamata részben egy időben zajlott.

A folyamat adta feladatok és kihívások rávilágítottak arra, hogy az Egyesület egész működését racionalizálni szükséges erőforrásaink jobb felhasználása érdekében. Bár akciónkat a bevonás szintjében és eredményeiben is sikeresnek ítéljük, a további folytatás megtervezéséhez tudatosítottuk magunkban, hogy a szervezet ezen feladatok megoldása előtt áll:

  • anyagi nehézségek,

  • kapacitáshiány,

  • szerepkörök nem teljes tisztázottsága

A Covid járvány évei alatt a szabadúszó színészek nem tudtak dolgozni, a kedvezményes adózási rendszer megszűnt. Új, kevésbé élhető vállalkozási formák kényszerű felvétele, családok eltartása, albérlet fizetése, egyéb, nem feltétlenül művészi területen végzett munkákkal töltött idő egyaránt terhelik az utóbbi éveket és a jelent is. Ezek mellett mégis akcióra adtuk a fejünket és nem bántuk meg!

Az akciótervekben gondolkodó szervezetek számára legfontosabb üzenetünk az, hogy alaptevékenységükbe ágyazottan, a többi feladatról nem elfeledkezve alkossák meg a folyamatot, és minél precízebben vegyék figyelembe a rendelkezésre álló kapacitást. Ne feledjék az akció zárultával önmaguk számára is megfogalmazni a sikereket!