Háttér

A „Ifjúsági munka merre jársz?” című projekt keretében részvételi úton, azaz érintettek bevonásával hoztunk létre egy kevert módszertanra építő kutatást. A kutatási projekt keretében számos rendezvényt, szakmai fórumot szerveztünk a kutatási probléma és célok pontosítása érdekében.

A Foglalkozol ifjúsági munkával? hazánk legelső olyan kutatása, amelynek fókuszában az ifjúsági munkával foglalkozó szakemberek kompetenciái, szakmai motivációja áll. A kutatás célja jobban megismerni és megérteni az ifjúsági munkával foglalkozó szakemberek körét: Milyen értékekre építik a szakmai tevékenységüket? Milyen kompetenciával rendelkeznek? Mit jelent számukra a hivatásuk? Önkéntesként vagy fizetésért dolgoznak?

A kérdőíves lekérdezési időszak 2023. március 20 – április 12. között valósult meg, s a nagyobb elérés és láthatóság érdekében online kampányt terveztünk, amelyben együttműködtünk az ifjúságügyi szakma legtöbb szereplőjével. Az alábbiakban az online kampány tervezésének és lebonyolításának folyamatát mutatjuk be.

A kampány céljai:

A Foglalkozol ifjúsági munkával? című online kampány célja kettős volt. Egyrészt célul tűztük ki azt, hogy a kampány időszaka alatt elérjük azon személyek körét, akik szakmai tevékenységeik során a 15-29 éves korosztállyal (is), de a formális oktatás intézményrendszerén kívül (is) dolgoznak, függetlenül attól, hogy tevékenységeiket fizetésért vagy önkéntesként végzik; egyúttal e kört arra is ösztönözni kívántuk, hogy kitöltsék az önkitöltős, online kérdőívet. Másrészt a kommunikációs kampány kiemelt célja volt az, hogy az ifjúsági munkát láthatóbbá és elismertebbé tegyük, amely egyúttal a GYIÖT egyik stratégiai célja is. Tekintettel arra, hogy jelenleg még nem beszélhetünk egységes ifjúsági szakmáról, a kampány során azt kívántuk bemutatni, hogy milyen tevékenységeket végeznek a terepen a szakemberek. Mit jelent számukra az, amikor fiatalokkal, illetve fiatalokért dolgoznak, milyen értékek mentén és eredmények érdekében és milyen partnerségben végzik munkájukat.


A kampány előkészítése

A kampány tervezésekor fontos szempont volt, hogy olyan tartalmakat hozzunk létre és mutassunk be széles közönség számára, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy minél nagyobb társadalmi ismertsége legyen az ifjúsági munkának. A GYIÖT saját hálózatán kívül kiemelt szerepet kapott a kampány során az együttműködő szervezetek és intézmények bevonása, hogy a fiatalokkal foglalkozó szakembereket nagyobb arányban érjük el.

Az előkészítés során egy rövidvideó sorozatot terveztünk meg, amelynek keretében 9 különböző személlyel készült videóinterjú. A videóinterjúk tartalmának és a felkérni tervezett személyek körének meghatározása érdekében egy belső workshopot szervezetünk a GYIÖT munkatársai számára. A workshop alkalmával, offline és online módszereket vegyítve dolgoztunk, az eredményeket a Padlet felületén rögzítettük. A kommunikációs és marketing területeken jellemző perszóna-alkotás módszerét vettük alapul, amelynek keretében azonosítottuk a szakemberek különböző köreit, jellemzően azon szempontok szerint, amelyek a munkavégzés tartalmára, irányára vonatkozik. Ezt követően mindegyik területhez egy-egy olyan szakembert választottunk ki, akit a videóinterjúban történő szereplésre felkértünk. A videós tartalmak mellett képi és szöveges tartalmak is készültek, amelyeknek mind a szövegezését, mind a grafikai munkálatait a GYIÖT szakemberei készítették. A szöveges tartalmak elkészítésének alapkoncepcióját az adta, hogy olyan egyszerű, rövid, könnyen érthető mondatokat alkossunk meg, amelyek azt mutatják be, hogy milyen előnyökkel, hozzáadott értékkel bír az, ha egy településen, kerületben vagy közösségekben jól működő ifjúsági alapszolgáltatások, programok és kezdeményezések léteznek. Fő üzenetként az „Ifjúsági munka közügy!”, valamint az „Ember a szakma, a szakma az ember” szlogeneket választottuk. A grafikai megjelenés során az egységességre törekedtünk annak érdekében, hogy a szín és a stílus alapján a kampányhoz tartozó elemek könnyen megjegyezhetővé és felismerhetővé váljanak. A szöveges tartalmak szervezetünk holnapján, a projekt oldalán összegyűjtésre és közzétételre kerültek: https://gyiot.hu/projektek/ifjusagi-munka-merre-jarsz/

A rövidvideó-sorozat elkészítése

A kampánynak az adatfelvétellel megegyező időszakát rövid videókkal terveztük megvalósítani. Az interjúk szervezéséhez, forgatásához, valamint a videók vágásához szükséges szakmai és tartalmi specializációt, az interjúalanyok számára felkérő levelet, információs csomagot és a készülő videóanyagok felhasználásához tartozó jogi nyilatkozatot készítettünk.

A videóinterjúk elkészítését szerződés keretében szerveztük ki egy vállalkozás részére. A kiválasztás meghívásos versenyeztetési eljárás keretében történt. A 74nullanulla csapatával dolgoztunk együtt, akik a megkötött szerződés szerint vállalták az interjúalanyokkal történő időpont egyeztetést, a forgatás lebonyolítását, valamint a videók vágását és utómunkálatait. A csapat mellett szóló érv volt, hogy szakmai kompetenciákkal rendelkeztek és a vállalkozás működtetéséért is fiatalok felelősek. Az interjúalanyokkal a GYIÖT munkatársai vették fel a kapcsolatot, majd a pozitív visszajelzést és a hozzájáruló nyilatkozat aláírását követően a 74nullanulla stábja egyeztette a forgatás időpontját és helyét. A legtöbb esetben a forgatásra a felkért szakemberek munkahelyén került sor. A forgatócsoport megbízásában az interjúkhoz pontos kérdéssort állítottunk össze annak érdekében, hogy valamennyi interjúalany azonos kérdésekre válaszoljon. A vágatlan felvételekből a GYIÖT szakértői választották ki azokat a szakaszokat, amelyekből rövid videó készült, egyúttal a videó nyitó- és záróképének szövegezéséről is gondoskodtak. Az elkészült videóinterjúk a GYIÖT Youtube csatornáján érhetőek el, Foglalkozol ifjúsági munkával? címmel.: https://www.youtube.com/@gyiot7360

Adatbázis építés és bevonás

A kutatást megelőzően tudatosan használtuk ki szervezetünk és együttműködőink további rendezvényeit is a bevonásra és népszerűsítésre. Ezen online és offline rendezvények közül a legkiemelkedőbb a 2022. november 29-én, Budapesten megrendezett Helyben hogyan? Fiatalok a településeken című konferenciánk volt, amelyen a települési ifjúsági munka érintettjei (döntéshozók, ifjúsági szakemberek, aktív fiatalok) vettek részt. A több mint 200 fő jelenlétével megvalósult konferencia alkalmával került széles körben bemutatásra a kutatás célja és tartalma, egyúttal innentől kezdve volt elérhető a kutatás hírlevele. Ez egy olyan, csak a kutatási projekt időtartamára életre hívott hírlevél lista, amelynek célja az, hogy a projektbe együttműködőként, vagy akár csak érdeklődőként bekapcsolódó személyek számára rendszeresen tájékoztatást adjunk az aktuális fejleményekről, hírekről. Emellett a hírlevél listán kerül majd elsőként terjesztésre az adatok elemzéséből készülő Gyorsjelentés. A hírlevélre való feliratkozás lehetőségéről rendszeresen adtunk tájékoztatást a GYIÖT honlapján, a szokásos szakmai hírlevelében, továbbá a közösségi média felületeinken.

A továbbiakban a szakma egyes szereplőit, egyéb szervezeteket és intézményeket, illetve társszakmák szervezeteit levélben és telefonon kerestük meg az együttműködésre való felkéréssel, ahonnan többnyire pozitív visszajelzéseket kaptunk.

Szervezetünk számára kiemelten erőforrásigényes feladat volt, hogy összeállítsuk azt az adatbázist, amelyben azon személyek és szervezetek elérhetőségei szerepelnek, akik a kérdőíves lekérdezés célcsoportjába tartoztak és/vagy ezen személyi körhöz eléréssel rendelkeznek, tehát a potenciális együttműködők. Az adatbázis építése és rendszerezése során összeállítottuk azon személyek és szervezetek adatbázisát, akikkel GYIÖT tevékenységei által az elmúlt években együtt dolgoztunk vagy megismerkedtünk. Továbbá az internetes adatbázisokban, honlapokon, illetve a birosag.hu oldalon elérhető közhiteles névjegyzékben (civil szervezetek bírósági nyilvántartása) is rákerestünk azon szervezetekre, amelyek nevében a fiatal vagy az ifjúság kifejezés szerepelt. Leszűrtük továbbá a 10.000 fő lakosságszám feletti települések polgármesteri hivatalainak oldalain szereplő, releváns elérhetőségeket, s tájékozódtunk számos, a közösségi médián elérhető tematikus csoportban is.

Annak érdekében, hogy bizonyosak legyünk afelől, hogy valamennyi érintetthez eljutott a Foglalkozol ifjúsági munkával? című kutatás és kommunikációs kampány híre, az e-mailes tájékoztatás mellett telefonhívások által is megkerestük a kérdőív – általunk ismert, vagy feltételezett – célcsoportját.

Együttműködő szervezetek

Azon szervezetek számára, akik vállalták az együttműködést a kommunikációs kampányban, egy részletes leírást és információs csomagot állítottunk össze, amelynek a tartalmát három, nyilvánosan meghirdetett, online találkozó keretében ismertettük. Az információs csomag tartalmazta a kommunikációs kampány sajtótájékoztatóját, egy technikai leírást a megosztott Google Drive mappa tartalmáról és használatáról, a közösségi média posztok tartalmát, továbbá a szabadon felhasználható képi tartalmakat. A képi tartalmak egy részét úgy állítottuk össze, hogy azokon az együttműködők a saját logójukat, illetve akár a saját maguk által megfogalmazott szöveges tartalmakat is el tudják helyezni, s ennek elkészítéséhez egy rövid írásbeli (és az online találkozókon szóbeli) támogatást is nyújtottunk. Annak érdekében, hogy az együttműködő partnereket széles nyilvánosság számára is láthatóvá tudjuk tenni, a GYIÖT honlapján egy külön bejegyzésben tettük közzé a szervezetek logóit, ugyanakkor jelentősen több közreműködő szervezetről és személyről van tudomásunk, mint ahány szervezet a logóját megküldte számunkra.

A kampány időszakában a tartalmaink számos megyei, regionális és országos szervezet hírlevelében, honlapján és közösségi média felületein jelentek meg, akiket jellemzően a GYIÖT munkatársai vagy együttműködő partnerei kértek fel a népszerűsítésben való közreműködésre.

A kampányidőszak

Az online kampány időszaka 2023. március 20-án, a Boldogság világnapján kezdődött, amit megelőzött egy két hetes „beharangozó” időszak. Ekkor a GYIÖT Facebook oldalán jelentek meg a kampányhoz kapcsolódó képi tartalmak, amelyek mindegyike az ifjúsági munka hozzáadott értékét volt hivatott bemutatni, így a képeken található szövegek egységesen az alábbi mondattal indultak „Amikor az ifjúsági munka elismert…”

2023. április 2-áig terveztük a kommunikációs kampányt és a kérdőív lekérdezési időszakát is, amely időtartamot úgy terveztünk meg, hogy amennyiben a kérdőíves adatfelvétel során nem érkezik elengedő válasz, úgy az még további egy héttel meghosszabbítható legyen, amelyet meg is tettünk, így a húsvéti hétvégével kiegészülve, 2023. április 12-én, kedden zártuk le a kérdőív kitöltésének lehetőségét és egyúttal a kampányidőszakot is. A kampány időszakában összesen 10 rövid videó jelent meg a közösségi média felületeken, továbbá képi és szöveges üzenetek kerültek posztolásra és terjesztésre nem csak a GYIÖT, hanem a partnerszervezetek felületein egyaránt. A tartalmak megjelenítését jellemzően munkanapokra időzítettük, mert tapasztaltuk, hogy hétvégi napokon az elérések jóval alacsonyabbak a hétköznapokhoz képest.

Kihívások

A kampány előkészítése és lebonyolítása jelentős erőforrást igénylőfeladat volt, főleg a humánerőforrások tekintetében. Annak érdekében, hogy mind a tartalmak elkészítésre kerüljenek, mind pedig az együttműködő és közreműködő szervezetek, személyek bevonásra kerüljön, jelentős óraszámban csoportosítottuk át a kollégák munkaidejét jelen projektre. A kampány megvalósításában 8 fő vett részt átlagosan heti 20 óra munkaidőben 2023. február végétől, április elejéig. Közülük hatan a szervezet állandó munkatársai, akik fele teljes munkaidőben, szintén fele heti 20-30 óra közötti időtartamban foglalkozik a szervezet feladataival, projektjeivel. A feladatok átcsoportosítása több esetben azt is jelentette, hogy a munkatársainknak új, korábban még nem tapasztalt, vagy nem feltétlen komfortos feladatokban kellett helyt állnia, miközben a munkakörükhöz, feladatkörükhöz tartozó tevékenységeikkel lassabban haladtak. Annak érdekében, hogy a kampány feladatai megfelelő ütemben haladjanak, egyúttal minél inkább biztosítani tudjuk vezetőségi szinten a munkatársak támogatását napi két alkalommal rövid (általában 20-60 perc közötti időtartamú) megbeszéléseket tartottunk. Ezek célja kifejezetten az volt, hogy az esetleges elakadásokat, nehézségeket, vagy épp a nem minden esetben kellemes visszajelzéseket feldolgozzk, közösen kezeljük. Habár a szervezet tevékenységeit igyekeztünk úgy kialakítani a tavaszi időszakban, hogy az minél kevéssé ütközzön más, kiemelt projekttel, sajnos így is közel 4-5 hetet vett igénybe, mire ezekben a további feladatokban a lemaradásokat behoztuk, s utolértük magunkat.

További kihívást jelentett az is, hogy egyes esetekben a kampányhoz kapcsolódó részfeladatatok az eredeti tervekhez képest később kerültek befejezésre vagy átadásra, amelynek negatív következményei lettek. Ez azon esetekben volt nagyon érezhető, amelyek a videók elkészülését érintették, hiszen e területen több személy és szervezet munkájának összehangolása volt szükséges, amelyben egy-egy napos csúszás is többeknek a későbbi feladatait befolyásolták. Mindezekkel párhuzamosan, fontos tanulság volt számunkra az, hogy tervezzünk tartalékidőkkel olyan tevékenységek ellátására, amelyeket nem mi terveztünk be eredetileg a folyamatba, hanem a bevont közreműködők, együttműködők, esetleges későbbi együttműködők részéről kerül megfogalmazásra. A kampány során több javaslatot, kérdést, kérést és felkérést is kaptunk vagy a folyamat megvalósítása kapcsán, vagy pedig különböző rendezvényeken, interjúkon történő megjelenésre, amelyeket természetesen egyeztetni, szervezni kellett.

A nehézségek ellenére és azokkal együtt is a munkatársak vonatkozásában mind egyéni, mind pedig szervezeti szinten jelentős tanulási eredményeket tapasztalhattunk meg, illetve élhettünk meg közösen, amely nem csak a kampány tervezésével és megvalósításával, de a kommunikációs készségek fejlődésével, az együttműködés javulásával járt együtt.

Eredmények és további tervek

A fentiekben vázolt kommunikációs kampány, összekapcsolva a kutatás kérdőíves adatfelvételével összességében pozitív eredményekkel zárult, amelyben jelentős szerepet játszottak együttműködő partnereink is, továbbá az is, hogy a GYIÖT 8 munkatársa, elsődleges feladataként dolgozott 2023. február-március folyamán a projekthez kapcsolódó feladatokon. A szakmai feladatok ellátását, valamint a szükséges beszerzések anyagi forrásait az Erasmus+ programból nyert pályázati támogatásból finanszíroztuk. Az együttműködésre felkért személyek és szervezetek többsége eleget tett kérésünknek, és saját kapacitásaikhoz mérten közreműködtek az online tartalmak megosztásában és abban is, hogy a kérdőív elérhetőségét további érintett szakembereknek juttassák el. Közel 80 szervezetről van tudomásunk, amelyek közreműködtek a népszerűsítésben. A szervezeteket, akik megküldték számunkra logójukat, a honlapunkon is feltüntettünk együttműködőként. A pályázati anyagban szereplő indikátor számokat sikerült elérnünk, s ezen túlmenően a GYIÖT kommunikációs platformjainak látogatói száma, és az elérések száma is kiugró mértékben növekedett, megtöbbszörözve az elmúlt évek adatait.

A kampány időszak alatt Facebookon és Instagramon összesen több mint 18.000 emberhez jutott el az üzenetünk, Youtubeon pedig több mint 800 megtekintést értek el a kampányhoz készült videók. Azt tapasztaltuk, hogy a kampányhoz együttműködőként csatlakozó szervezetek és közösségek elsősorban a szöveges és grafikai tartalmakat osztották tovább. Ennek egyik oka vélhetőleg az, hogy a grafikai és szöveges tartalmakat a kampányidőszak elején elérhetővé tettük az együttműködő szervezetek számára, míg a videóknak a tartalma az utolsó pillanatig meglepetés volt számukra is.

A grafikai anyagok és videók ugyan elsősorban a kampányhoz készültek és céljuk a kutatáshoz kapcsolódó kommunikáció támogatása volt, ám a tartalmak készítésénél figyeltünk arra, hogy olyan üzeneteket fogalmazzunk meg és azokat olyan formában készítsük el, melyek a későbbiekben a szervezet általános kommunikációjába is beilleszthetünk, mi több azon szervezetek és közösségek, akik szintén fontosnak találják a szakma láthatóbbá tételét, ismertségének, elismertségének növelését, számukra is hosszú távon használható tartalmak szülessenek.

A kérdőíves adatfelvételből származó eredményeket egy személyes rendezvény keretében mutattuk be 2023. május 17-én Budapesten. Tervezetten még a nyár folyamán megjelenik a Gyorsjelentés, amelyet online rendezvények keretében is be kívánunk mutatni, emellett pedig egy rövid összefoglalását angol nyelven is elérhetővé teszünk majd. A májusi rendezvény „Az ifjúsági munka helye” címmel került megvalósítása, amely során az együttműködőkkel, szakemberekkel, érintettekkel közösen gondolkoztunk és dolgoztunk azon, hogy a kutatási eredmények alapján, milyen irányokban és hogyan folytatódjon az elmúlt hónapokban megkezdett munka, többek között az ifjúsági munka láthatóságának növelése érdekében.

Érdekel az online kampányolás témája? Keresd fel ingyenes, önképző tanfolyamunkat ebben a témában, hogy elsajátítsd az alapokat:


Kapcsolódó tartalmak elérhetőségei

Valamennyi online tartalom megjelent a GYIÖT Facebook oldalán: https://www.facebook.com/aGYIOT

Továbbá Instagram oldalán: https://www.instagram.com/agyiot/

Az elkészült képek az alábbi drive mappában is:

https://drive.google.com/drive/folders/1PFXHeOGBfPfz8GPlGesBIs3ryaiy5i_h?usp=sharing

Az elkészült és terjesztésre került videók a GYIÖT Youtube csatornáján jelentek meg:

https://www.youtube.com/@gyiot7360